Posts Tagged ‘развој’

На Балканот е тешко да бидеш „зелен“!

Под мотото „ПОГОДИ ЈА ЦЕЛТА“, во организација на Европската бизнис асоцијација и Министерството за економија, од 2 до 10 ноември во Македонија се одржуваат 6-та по ред „Европски ден на претприемачот“ и „Европската недела на МСП 2011“. Интересно е да се напомене дека манифестацијата „Европскиот ден на претприемачот“ истовремено се одржува во 37 европски земји.

Насловот е изјава на еден од излагачите на работилницата „Зелени политики како фактор за развој на мали и средни претпријатија и претприемништво“. Тоа беше првиот настан од манифестацијата и се одржа вчера во хотелот Александар Палас во Скопје. Според организаторите – целта на оваа работилница беше вклучување на инженерите во делот на промовирањето на зелените политики во делот на урбанистичкото планирање и изведување на градските простори.

Сепак, на работилницата се слушна многу повеќе од тоа.

Заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски, ја искажа заложбата на забрзано прифаќање на зелените економии во различни гранки од бизнисот и истите ги претстави како основа за унапредување на секторот на мали и средни претпријатија.

Пратеничката Лилјана Поповска детално се осврна на „зеленото“, во основата на неговото значење, од каде издвојувам:

  • зелените политики претставуваат одговорни политики
  • зелената економија значи почитување на културниот диверзитет
  • зелената економија го поддржува одржливиот развој (економија, екологија и социо-економски фактори) и е столб на зелените политики во малите и средни претпријатија

За жал, повторно беше констатирано дека иако стоиме добро во делот на донесување на законската регулатива што се однесува на животната средина, најголемиот проблем се појавува во спроведувањето на донесените закони.

Advertisements

ЕСЕНСЕЕ мрежа

На 09 јуни 2011 во Хотел Амбасадор, Скопје, во организација на ОРТ-Обука за одржлив развој, се одржа тркалезна маса на тема ,,Заедничка визија за еко-социјален развој”, со гости предавачи од Хрватска и Македонија. Се разговараше за Екосоцијалното стопанство во Европа, Екосоцијалното претприемништво и можностите за воведување на екосоцијалното стопанство во Македонија.

Особено внимание се посвети на претставувањето на проектот „ЕСЕНСЕЕ-мрежа за екосоцијално стопанство во јужна и источна Европа, финансиран од Европската комисија, а кој претставува резултат на меѓусекторската соработка за заштита на животната средина, повисоката стапка на вработеност и квалитетот на живеење.

Преку  проектот, ОРТ заедно со партнерите од Хрватска, Италија, Србија и Косово ќе работи на зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење. Проектот ќе има за цел поттикне нови социо-економско одговорни стопанства и граѓански организации со нови бизниси во полза на животната средина и социјалната благосостојба. Очекувани резултати од него се создадено широко партнерство и мрежа на организации и институции за развој на еколошко социјални стопанства.

На настанот присуствува 20 претставници од бизнис секторот, невладиниот сектор и локалната самоуправа. Темата предизвика голем интерес и предизвика конструктивна дискусија.

%d bloggers like this: