Posts Tagged ‘Конференција’

Национална конференција „Квалитетот во работењето на граѓанските организации“

2011g 013

Националната конференција „Квалитетот во работењето на граѓанските организации“ беше организирана од страна на проектот ТАКСО во партнерство со 4 граѓански организации кои беа учесници на регионална ТАКСО конференција на оваа тема и тоа: Граѓанската асоцијација МОСТ, Фондацијатата за локален развој и демократија – ФОКУС – Велес, Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип и Асоцијацијата за демократски иницијативи – Гостивар.
Главна цел на оваа национална конференција беше да се пренесат искуствата добиени од регионалната конференција на тема „Системи за осигурување на квалитет кај граѓанските организации во ИПА земјите“, да се презентираат искуствата од воведување на стандарди за квалитет на граѓански организации (ГО) од регионот и од земјата и да се отвори можност за дискусија за важноста на квалитетот во работењето на ГО и стандардизирањето на истиот.

Конференцијата се одржа во Охрид, Хотел Метропол, на 14 и 15 Јуни 2011, а учесници на неа беа 100 претставници од граѓански организации, меѓу кои и претставникот на „Гринер“. Беа поканети говорници гости од регионот (Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина), како и новинари и претставници од медиумите.

Целосниот извештај од Националната конференција може да го прочитате на интернет страницата на ТАКСО Македонија, односно на следниов линк.

Advertisements
%d bloggers like this: