Posts Tagged ‘земјоделство’

Суверенитет на храната

По враќањето од Европскиот форум за храна Ниелени кој се одржа во Кремс, Австрија, најчесто поставувано прашање кое ми го упатуваа кога зборував за самиот форум и искуствата од таму, беше:

Што точно представува СУВЕРЕНИТЕТ НА ХРАНАТА?

Суверенитет на храната (СХ) представува право на луѓето на здрава, квалитетна и еколошки исправна храна, која не е генетски модифицирана и е произведена преку еколошки и одржливи методи, поточно, методи кои не ја уништуваат природата, нејзините ресурси и биодиверзитетот. Таа се насочува кон одржлив и чесен однос кон природата.

СХ ги става на највисоко ниво интересите и потребите на помалите производители, дистрибутерите на храна, како и на оние кои ја консумираат истата. Суверенитетот создава стратегија за спротиставување на моменталната корпоративна трговија и создава можност корисниците и локалните производители во земјоделието, сточарството и рибарството да донесуваат одлуки. Приоритети на СХ представуваат локалните и национални економии и пазари, јакнење на семејното земјоделско производство, подобрување на условите за работа на производителите и дистрибутерите. Истовремено се внимава и на заштитата на правата на потрошувачите, правото да ја контролираат својата храна и правото на здрава храна.

СХ има и една поширока димензија – се заснова и ги почитува основните човековите права. Нејзина цел е обезбедување на правото на користење и управување со земјата, водата, семињата, стоката и биодиверзитетот. Таа подразбира и нови друштвени односи без угнетување и нееднаквост меѓу половите, генерациите, народите, расните групи, социјалните и економски класи. Преку неа луѓето добиваат право демократски да ги дефинираат своите сопствени прехрамбени и земјоделски системи без нанесување штета на другите луѓе или околината.

Дали сте размислувале за храната во оваа насока и дали Вие би се вклучиле во активности поврзани со суверенитетот на храната?

Advertisements

Суверенитет на храната, европски одговор на кризата

Претставник на Гринер беше дел од деветчлената делегација која ја претставуваше Македонија на Nyeleni Europe 2011: European Forum for Food Sovereignty (Европскиот форум за суверенитет на храната Ниелени Европа 2011), кој се одржа од 16-ти до 21-ви Август, во Кремс, Австрија.

Ви го пренесуваме официјалното соопштение за печат, по повод завршувањето на Форумот.

„Граѓанското општество да има поголемо, посериозно влијание врз производството, преработката и дистрибуцијата на храна, наспроти глобалните аграрни политики, е заклучокот од Европскиот форум за суверенитет на храната Ниелени Европа 2011 што се одржуваше изминатите пет дена во Кремс, Австрија.

На форумот беше потпишана првата Европска декларација за суверенитет на храната.

Преку 400 делегати од европски земји, меѓу кои и претставници од Македонија се заложија на зајакнување на нивниот колективен капацитет за враќање на контролата врз системот на храна во рацете на заедниците, за давање отпор на агро-индустриските системи и за проширување и консолидирање на силно европско движење за суверенитет на храната.

Повеќе од 120 организации и поединци кои го претставуваат граѓанското општество и социјалните движења дискутираа за влијанието на тековните европски и глобални политики. Развија сеопфатна платформа и пакет принципи за постигнување суверенитет на храната во Европа.

Форумот го нагласи придонесот на младите луѓе, жените и производителите на храна, чии сугестии и предлози се често занемарени.

Интензивните дискусии и размената на искуства овозможија Ниелени Европа 2011 да идентификува заедничка рамка и да дефинира акциски план.

– Промената на нашиот систем за храна е првиот чекор кон поширока промена во нашите општества. Бараме суверенитет на храната во Европа сега, порачува Декларацијата.

Делегатите на Форумот силно се заложија да го земат системот на храна во своите раце преку заедничко работење кон постигнување еколошки одржлив и социјално правичен модел на производство и потрошувачка на храна заснован на неиндустриско земјоделство, преработка и алтернативна дистрибуција, децентрализирање на системот на дистрибуција и скусување на синџирот меѓу производителите и потрошувачите, подобрување на работните и социјалните услови особено на полето на храната и земјоделството, демократизирање на процесот на донесување одлуки за употребата на заедничките вредности и наследства (земјиште, вода, воздух, традиционално знаење, семиња и добиток), како и осигурување дека јавните политики на сите нивоа гарантираат виталност на руралните области, правични цени за производителите на храна и безбедна, генетски немодифицирана храна за сите.

На Ниелени Европа 2011 учесниците ја реафирмираа визијата за единство која го истакнува правото на сите народи да ги дефинираат своите политики и системи за храна и земјоделство без да наштетуваат ниту на луѓето, ниту на природните ресурси, што воедно и имплицира суверенитетот на храната.

Текстот на соопштението е превземен од МИА.

%d bloggers like this: