Компостирање – примена – важност …

Процесот на компостирање овозможува ефикасно кружење на органската материја, намалување на количините отпад кои се носат на депониите, создавање на природно ѓубриво кое се користи во одгледувањето на поздрава храна, а се постигнува и значаен економски ефект – отварање на нови работни места.

Примената на компостот е повеќекратно корисна. Неговата најзначајна улога е во збогатување на почвата со органски материи, кои представуваат храна за живите организми, го зголемува нејзиниот квалитет и стабилноста. Компостот ги храни растенијата, овозможува проветрување на тлото, ја задржува водата, ја намалува ерозијата и овозможува зголемен капацитет за задржување на влагата. Поради сето ова, компостот треба да се применува секогаш кога е тоа можно во овоштарниците, градините, расадниците, парковите, зелените површини, итн .

Зошто да компостираме?

Штедиме

–        Компостот е квалитетно органско ѓубриво кое е потполно бесплатно

Ја штитиме околината

–        Со компостирање количината на отпад кое завршува на депониите може да се намали за 1/3

–        Се намалува создавањето на метан кој придонесува за создавање на ефектот на стаклените градини т.е придонесува за климатските  промени

–        Се намалува загадувањето на подземните води со оние течности кои се исцедуваат од одпадот

–        Компостот ја подобрува структурата на почвата и го спречува нејзиното сушење

–        Компостот ја намалува ерозијата на земјата

Во Република Македонија не се врши раздвојување на отпадот или таквите активности се во зародиш, па целиот отпад се носи на депониите. Така неповратно се уништуваат големи количини на секундарна суровина, а неконтролираното разградување на органскиот отпад предизвикува многукратни штетни последици. Со воведување на едноставни мерки за сепарација и повторно користење на секундарните суровини, како и со компостирањето на органскиот отпад многу ќе се придонесе за сочувување на нашата мала еколошка оаза. Затоа сите мора да придонесеме во развојот и јакнењето на еколошката свест на граѓаните, примена на постоечките легислативи од областа на заштитата на животната средина, како и во јакнење на инфраструктурата.

Можеме ли да сметаме и на вашето вклучување?

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s