Сончевата енергија – бесплатен извор …

Сонцето е ѕвезда со средна големина која ротира околу својата оска. Неговата старост се проценува на околу 4600 милиони години, со што се смета дека е на половина од својот животен век. Сонцето е составено е од околу 75% водород, 24% хелиум и 1% други елементи.

Вкупната моќност која сонцето ја оддава во околниот простор изнесува 3,8 x 1026 W т.е. од секој квадратен метар сончева површина се емитува зрачење со моќност од 63.11 MW. Земјата е оддалечена од сонцето околу 150 милиони километри и од вкупната моќност на сончевото зрачење прима само незначителен дел. Сепак, количество на енергија кое го прима Земјата е огромно и на годишно ниво изнесува 10000 пати повеќе од сегашните годишни енергетски потреби на човештвото.

Сончевата енергија која доспева на Земјата претставува електромагнетно зрачење, кое може да се претвори во разни форми на енергија: топлинска, хемиска, механичка, електрична. Најуспешно е нејзиното претварање во топлинска енергија и при ова претварање може да се постигнат температури и до 35000  Целзиусови. За секојдневна употреба, како и за употреба во многу индустриски процеси, најголема примена наоѓаат уредите кои работат на температури под 1000  Целзиусови. Спектарот на користење на сончева енергија како алтернатива е голем: за производство на топлина (за топла вода, загревање и разладување на простории, готвење), за производство на електрична енергија (фотонапонски, топлински ситеми), за транспорт (сончеви возила), за природно осветлување, за отсолување, за фотосинтеза, итн.

Колку Македонија ја користи сончевата енергија како бесплатен еколошки ресурс?

Според истражувањата на експертите, Македонија има одлични географски и климатски услови за искористување на сончевата енергија. Карактеристиките на сончевото зрачење укажуваат дека интензитетот на сончевото зрачење во нашата земја е поволен за добивање на енергија и тоа максимално во западна Македонија – Охрид, каде што достигнува 1590 kWh/m2. Просечниот број на сончеви часови во Македонија, текот на 12 месеци, земајќи го опсегот на мерења од 2001 година до 2009 година, изнесува 2199,9 сончеви часови на годишно ниво.

Иако Македонија е опкружена со поволности од аспект на изобилие на сончеви денови во текот на целата година, истражувачите предупредуваат дека кај нас е многу мал процентот на искористеност на сончевата енергија. Тоа е како резултат на многу причини – нискиот економски стандард, законска регулатива која ќе понуди долгорочна подршка, стратешка определеност и посветеност, свест кај политичарите и граѓаните и така натаму.

Според проектот за секторска соработка за финансирање на енергетска ефикасност во згради во рамки на ЕУ регулативите и обврзувачките документи чии што временски рок за спроведување е 2011-2012 година, се очекува да се подигне свеста за влијанието на пристапувањето кон ЕУ врз секторот градежништво и градежни материјали за да се придонесе за развој на финансиските инструменти и механизми со цел да се развие пазарот за енергетски ефикасни производи и методи во земјите партнери.

Во проектите кои се поврзани со сончевата енергија и нејзината примена во Македонија се потенцира дека сончевата енергија може да биде наш битен енергетски ресурс, бидејќи проценетата цена на чинење на 1 kWh топлинска енергија во тек на 25 години работа на сончеви системи изнесува 0,017 евра. Од друга страна работата на сончевите системи не е поврзана со емисија на штетни гасови па така и еколошкото влијание е позитивно. Се проценува дека ако во Македонија се обезбедат услови за инсталирање на 700 MW капацитет во сончеви топлински ситеми, ќе се отворат минимум 3000 нови работни места во истражување и развој, едукација, обуки, производство, проектирање, инсталирање, сервисирање, одржување, тргување и слично.

Advertisements

One response to this post.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s