Енергија од биомаса …

Биомасата е биоразградлив дел на производите, отпадоците и остатоците од земјоделското производство (од растително и животинско потекло), шумарството и сродните индустрии. Енергијата од биомаса доаѓа во цврста, течна (на пример биодизел, биоетанол, биометанол) и гасна состојба (на пример биогас, гас од гасификација на  биомаса и депониски гас).

Биомасата е обновлив извор на енергија и генерално, може да се категоризира како дрвен, не-дрвен и животински отпад, во кој се разликуваат:

  • дрвна биомаса (остатоци од шумарството, отпадно дрво),
  • одгледана дрвна биомаса (брзорастечки дрва),
  • одгледана не-дрвна биомаса (брзорастечки алги и треви),
  • остатоци и отпад од земјоделството,
  • животински отпад и остатоци,
  • урбан и индустриски отпад.

Главната предност за користење на биомасата како енергетски извор е богатството на ресурсите, можноста за употреба не само на култури засадени за таа намена туку и отпадни материи од земјоделството и прехранбената индустрија. Гасовите кои се создаваат при користењето на биомасата, исто така, може да се користат за производството на енергија.

Предноста на биомасата во споредба со фосилните горива е далеку помалата емисија на штетни гасови и создрадениот отпад. Се проценува дека оптоварувањето на атмосферата со CO2 при користење на биомасата како гориво е занемарлива, бидејќи количината на CO2 испуштена при согорувањето е еднаква со количината на апсорбираниот CO2 за време на растот на растенијата.

Енергијата од биомаса и во Македонија

Македонија е земјоделска земја и има големи отпадоци од земјоделството, кои сега неискористени се палат на нивите, а од биомасата и отпадоците од земјоделското производство би можеле да се произведат од 20 до 30 проценти од потребите на електрична енергија во земјава.

Источно планскиот регион е прв во реализација за искористување на биомасата како енергетски извор. Според Студијата за производство на енергија во Источно планскиот регион, изработена во 2010 година, како извори на биомаса од која би се добивала струја се јавуваат земјоделието, шумарството, дрвната индустрија, одгледувањето на култури и отпадот. При тоа, струја би се произвело во случај на 79% материја од земјоделски остатоци, 12% од остатоци од обработка на дрво и 9% од остаток по сеча. Според студијата, од сите извори, електричната енергија би била со потенцијал од 53 гигават часови од кои инсталираната снага би била вкупно од 5.3 мегавати.

На крајот на 2009 година е започнат проектот „Од биомаса до енергија“, преку потпишување на меморандум за соработка помеѓу Владите на Македонија и на Италија, а го спроведуваат кочанската фабрика „Хартија“ во содружништво со италијанската компанија „Еурекна“. Планирано е проектот да донесе повеќекратна корист – да се заштити животната средина од  големи количества јаглероден диоксид, а истовремено земјоделците да добијат економска корист. Проектот предвидува во иднина фабриката „Хартија“ наместо мазут за добивање техничка пареа, да ги користи оризовата лушпа, пченкарната, пченичната и оризовата слама, како и дрвната маса, како обновливи извори на енергија.

Македонија има голем потенцијал за користење на енергија од обновливи извори, но мора да ги осовремени своите технологии за добивање не таков вид енергија.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s